2014, ജൂലൈ 12, ശനിയാഴ്‌ച

തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത വഴി


മഞ്ഞപുതച്ചൊരി-
ക്കാട്ടിന്‍ നടുവിലായ്
രണ്ടായ്പ്പിരിയുമി-
പ്പാതകാണുന്നുവോ?

ഏകനാണെന്നതു
കൊണ്ടെനിക്കാവുമോ
വീഥികള്‍ രണ്ടിലു-
മൊപ്പം ചരിക്കുവാന്‍ ?

പൊന്തയ്ക്കിടയിലായ്
മായുമതിലൊരു
പാതയില്‍ നോക്കി ഞാന്‍
തെല്ലിട നിന്നുപോയ് !

പിന്നെ, മറുവഴി,
യാരുമേ തീണ്ടാത്ത
പുല്ലുള്ളൊരാവഴി,
തന്നെയെടുത്തു ഞാന്‍

പക്ഷെ, അതും ഏറെ
കാല്‍നടയാത്രയാല്‍
നന്നേ പഴഞ്ചനായ്
തീര്‍ന്നതു തന്നെയാം !

പാതകളേറെയായ്
വീണ്ടും പിരിഞ്ഞീടില്‍
ആവില്ല, മിക്കതും
നിന്നിടത്തെത്തുവാന്‍

എങ്കിലുമാവഴി,
ആദ്യത്തെയാവഴി,
വേറെ ദിനത്തിനായ്
കാത്തുവയ്ക്കുന്നു ഞാന്‍

"പാതകള്‍ രണ്ടതി
ലേറെച്ചരിക്കാത്ത
തൊന്നെടുത്തെന്നു"ഞാന്‍
വീര്‍പ്പിടും, ഭാവിയില്‍

ആ'യെടുപ്പാ'ണെന്റെ
ജീവിതമീമട്ടില്‍
വ്യത്യസ്തമാക്കിയ
തെന്നും പറഞ്ഞിടും.


5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Robert Frost ന്റെ Road Not Taken എന്ന കവിതയുടെ വിവര്‍ത്തനമാണിത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മനോഹരമായ വിവര്‍ത്തനം.
  മൈല്‍സ് റ്റു ഗോ കവിതയുടെ വിവര്‍ത്തനം പോലെ തന്നെ ഭംഗിയേറിയത്!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. എന്നും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ ദി റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ... അത് അതിമനോഹരമായി മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു... അഭിനന്ദനങ്ങൾ ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഓഫ് ടോക്ക് : ജിപ്സണ്‍, ഈഗില്‍ അവസാനിച്ചു... അടുത്ത വാരം മുതല്‍ ജാക്ക് ഹിഗ്ഗിന്‍സിന്റെ മറ്റൊരു നോവലായ ഈസ് ഓഫ് ഡെസലേഷന്റെ വിവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുകയാണ് ഞാന്‍... ആദ്യ ലക്കം മുതല്‍ തന്നെ താങ്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കട്ടെ?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ